Terminarz wyborów sołeckich

ODPOWIEDZ
JakubB
Administrator
Posty: 1130
Rejestracja: 14 lut 2012, 17:00

Terminarz wyborów sołeckich

Post autor: JakubB »

03.02.2015, godz. 18 - Pawłowo
04.02.2015, godz. 18:30 - Goraniec
10.02.2015, godz. 18 - Goranin
11.02.2015, godz. 18 - Kąpiel
13.02.2015, godz. 18 - Czeluścin
16.02.2015, godz. 19:30 - Pakszynek
17.02.2015, godz. 18:30 - Kosowo
19.02.2015, godz. 18 - Żydowo
20.02.2015, godz. 18 - Nidom
23.02.2015, godz. 18 - Gębarzewo
26.02.2015, godz. 18 - Czerniejewo
27.02.2015, godz. 18 - Graby
02.03.2015, godz. 18 - Rakowo
04.03.2015, godz. 19 - Pakszyn
05.03.2015, godz. 18 - Szczytniki Czerniejewskie
06.03.2015, godz. 18 - Kosowo

Źródło:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.as ... =1&id=1595
JakubB
Administrator
Posty: 1130
Rejestracja: 14 lut 2012, 17:00

Re: Terminarz wyborów sołeckich

Post autor: JakubB »

Kto może brać udział w Zebraniu Wiejskim?

W Zebraniach Wiejskich głosują te osoby, które są wpisane do stałego rejestru wyborców w danym Sołectwie.
Pracownik Urzędu, który uczestniczy w Zebraniu ma ze sobą wykaz osób uprawnionych do głosowania w danym Sołectwie.
Jeśli jesteś zameldowany to automatycznie jesteś w spisie.

Osoba stale przebywająca na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu zostanie umieszczona w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania.
Wniosek składa się osobiście w Urzędzie (pokój nr 3 na parterze) i do wniosku dołącza się:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na obszarze gminy.
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od złożenia wniosku, wydaje Burmistrz.

Dopisać do rejestru wyborców można tylko osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Czerniejewo, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu można wydać wtedy, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem. Może to być, np.: dokument najmu lub własności, oświadczenia sąsiadów. Są to tylko przykłady ponieważ każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.
Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Czerniejewo może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Osoba wpisana na własny wniosek do stałego rejestru wyborców w gminie Czerniejewo przy każdych kolejnych wyborach (w tym roku będą wybory prezydenckie i wybory parlamentarne) będzie umieszczona w spisie wyborców gminy Czerniejewo pod adresem, który zgłosiła w deklaracji.

Poniżej wzory wniosków.

O wydaniu decyzji o wpisaniu do stałego rejestru wyborców gminy Czerniejewo, nasz urząd informuje urząd gminy miejsca zameldowania na pobyt stały osoby. Jest to konieczne ponieważ urząd stałego zameldowania otrzymując od naszego urzędu decyzję musi taką osobę wykreślić ze stałego rejestru wyborców u siebie. Poza tym informacja jest nanoszona na Platformę Wyborczą Krajowego Biura Wyborczego.

Nasz Urząd NIE POWIADAMIA o wpisaniu osoby do rejestru wyborców innych, poza wymienionymi powyżej urzędów, w tym Urzędu Skarbowego.

Mam jednak nadzieję, że po pierwsze Ci niezameldowani dopiszą się do listy wyborców dzięki czemu będą mogli faktycznie i realnie(!) współdecydować o tym co się dzieje z ich płotem, a po drugie załatwią sami sprawy z US dzięki czemu ich podatki trafią właśnie z ich płot, zamiast trafiać dziesiątki czy setki kilometrów od naszej(!) gminy.
Załączniki
wniosek-wpisanie do rejestru wyborcow.doc
(29 KiB) Pobrany 357 razy
wniosek-wpisanie do rejestru DEKLARACJA.doc
(22.5 KiB) Pobrany 348 razy
ODPOWIEDZ